Privaatsuspoliitika

Tietosuojakäytäntö

Johdanto

Seuraavassa kuvattujen henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on Ledzep Group OÜ, rekisterikoodi: 14796853, virallinen osoite: Harjumaa, Tallinnan kaupunki, Kadaka tee 131/6, 12915 (jatkossa nimellä yritys).

Tämä tietosuojakäytäntö (jatkossa nimellä tietosuojakäytäntö) on suunnattu henkilöille (jatkossa nimillä vierailijat, Sinä), jotka käyttävät yrityksen palveluita tai käyvät yrityksen sivustoilla ( www.ledzep.ee tai muu).

Tietosuojakäytäntö määrittelee henkilötietojen käsittelyä ja keräämistä koskevan käytännön ja tavoitteet sekä kerättyjen henkilötietoden laajuuden ja kertoo vierailijoille heidän oikeuksistaan.

Palvelujen käytöllä ja sivuston jatkuvalla selaamisella vierailija (sivuston käyttäjä) vahvistaa, on tutustunut tähän tietosuojakäytäntöön, ymmärtää sen säädökset ja suostuu noudattamaan niitä.

Millä perusteilla käsittelemme Sinun henkilötietojasi?

Yritys kerää ja käsittelee henkilötietoja EU:n ja Viron tasavallan henkilötietosuojaa säätelevien oikeudellisten säädösten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn laajuus riippuu käytettävistä palveluista ja palvelunkäyttäjän tai verkkosivun selaajan antamista tiedoista.

 1. Yritys käsittelee vierailijoiden henkilötietoja seuraavin perustein:
  Sinun aktiivisesti ilmaiseman suostumuksesi perusteella, jonka annat meihin yhteydenottosi yhteydessä ja henkilötietoja toimittamalla tai muilla aktiivisilla toimilla;
 2. meidän oikeutettujen etujemme käyttötarkoituksessa (esim. sivuston hallinnointi, ajankohtaisen tiedon esittäminen asiakkaille jne.);
 3. laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

Yrityksen tavoitteena on henkilötietojen käsittelyn täsmällisyys, oikeudenmukaisuus ja laillisuus, tietojen käsittely vain siihen tarkoitukseen, johon niitä on kerätty, ja että niitä käsiteltäisiin selkeiden ja läpinäkyvien henkilötietojen käsittelyn periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti, siten kuin lainsäädännössä on säädetty.

Millaisia tietojasi me käsittelemme ja miksi?

Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoitukseen

Yritys käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoitukseen seuraavissa tapauksissa:

 1. mikäli yritys saa Sinulta selväsanaisen suostumuksen tällaisten tietojen käsittelyyn, esim. tilaamalla meidän uutislehtemme (tietojen käsittelyn peruste on Sinun suostumuksesi);
 2. mikäli olet yrityksen asiakas, joka ei ole ilmaissut vastustavansa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi- tai saman kaltaisten palveluiden tai tuotteiden markkinointitarkoitukseen (tietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu kiinnostus tiedottaa asiakkailleen tarjottavista palveluista ja tuotteista).

Suoramarkkinointitarkoituksessa käsitellään seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Henkilötietojasi voi suoramarkkinointitarkoituksessa käsitellä seuraavin tavoin:

 1. voit saada sähköpostitse uutiskirjeen meidän tarjouksistamme, kampanjoistamme ja uutisistamme;
 2. voit saada sähköpostitse tarjouksia tai sen kaltaista tietoa;

Suuntaamme huomiota siihen seikkaan, että voit luopua uutiskirjeemme tilaamisesta koska tahansa napsauttamalla tätä koskevaa linkkiä uutiskirjeen alaosassa.

Henkilötietojen käsittely tiedustelujen, yhteydenottojen ja muun tiedon toimittamisen yhteydessä

Yritys käsittelee henkilötietojasi myös niissä tapauksissa, joissa otat meihin yhteyttä ja esität tiedustelun tai kysymyksen tai toimitat meille muuta tietoa lähettämällä kirjeen sähköpostiosoitteeseen info@ledzep.ee tai sosiaalisen verkoston kanavien kautta.

Pyydämme Sinua henkilötietojesi suojaamiseksi välttämään viittaamasta sähköpostin tai kyselyn otsakkeessa tai liitteiden nimissä arkaluontoisiin henkilötietoihin ja toimittamaan henkilötietoja vain siinä laajuudessa, joka on viestin tavoitteen täyttämiseksi tarpeen. Esimerkiksi, jos haluat saada vastauksen puhelimitse, lisää puhelinnumerosi.

Yritys käsittelee Sinun tietojasi edellä mainituissa tapauksissa tiedustelujen ja valitusten hallinnointiin, palvelujen laadun varmistamiseen sekä omien oikeuksiensa ja oikeutettujen etujensa suojaamiseen. Meille toimittamasi tiedot toimitetaan meidän sopimuskumppaneillemme vain Sinun selvästi ilmaisemasi suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittely sivustolla

Kun vierailet sivustollamme, yritys käsittelee anonyymeja tietoja, kuten IP-osoite, MAC-osoite, vierailun päivämäärä, vierailun kesto, vieraillut sivut, verkkoselaamiseen käytetyt laitteet ja sovellukset jne., kootakseen tilastoa sivuston liikenteestä ja täydentääkseen palveluita ja käyttäjäkokemusta.

Sivustomme käyttää lisäksi evästeitä. Evästeet ovat pieniä (muutaman kB:n kokoisia) tekstitiedostoja, jotka verkkoselaimesi lähettää tietokoneeseesi, tablettiisi tai muuhun älylaitteeseen, kun vierailet sivustollamme. Evästeiden tarkoitus on varmistaa sivuston tehokas ja turvallinen toimiminen ja analysoida tottumuksiasi sivuston mukavan ja tehokkaan toimimisen ja tarpeitasi ja odotuksiasi vastaamisen varmistamiseksi.

Millaisista lähteistä henkilötietojasi kokoamme?

Yritys käsittelee vierailijoiden tietoja, kun nämä käyttävät yrityksen palveluita tai sivustoa. Tietoja voi syntyä, kun henkilö käyttää palveluita, esimerkiksi soittaa puhelimitse, lähettää tekstiviestin, sähköpostikirjeen tai vierailee sivustolla.

Kuinka kauan käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi?

Me emme säilytä henkilötietojasi kauempaa kuin tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi on tarpeen.

Suoramarkkinointitarkoitukseen käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää niiden poistamista.

Henkilötietojesi pitempiaikainen säilyttäminen on sallittua vain seuraavissa tapauksissa:

 1. kun on perusteltuja epäilyjä tutkinnassa olevien laittomien toimintojen suhteen;
 2. kun tietojasi tarvitaan kiistan tai valituksen vaatimusten mukaiseen ratkaisemiseen;
 3. kun olemme saaneet vierailijaan liittyen valituksia tai olemme huomanneet tämän vierailijan rikkomuksia;
 4. vvarmuuskopioiden tekemiseen ja muihin tarkoituksiin, jotka liittyvät tietojärjestelmien toimimiseen ja huoltamiseen tai vastaaviin toimintoihin;
 5. kun siihen on muita laissa mainittuja perusteita, ehtoja tai tapauksia.

Millaisissa tapauksissa ja millaisille kolmansille henkilöille julkistamme tietoja?

Yritys ei toimita Sinun henkilötietojasi kolmansille henkilöille, mikäli tähän ei ole Sinun suostumustasi, paitsi seuraavassa kuvatuissa tapauksissa.

Me voimme toimittaa Sinun henkilötietojasi käsiteltäviksi kolmansille henkilöille, jotka auttavat meitä tarjoamaan ja hallinnoimaan palveluita ja jotka tarjoavat asiakkaiden tiedustelujen hallinnointiin liittyviä palveluita. Näiden henkilöiden joukkoon voivat kuulua tietokannan ohjelmiston toimittajat, tietokannan hallinnointipalveluiden tarjoajat, tietokeskuksen tarjoajat, verkkomajoitus- ja pilvipalvelut. Kaikissa tapauksissa toimitamme tietojen käsittelijälle vain kyseisen tehtävän täytössä tai kyseisen palvelun tarjoamisessa tarvittavia tietoja.

Yhteistyökumppaneinamme olevat tietojenkäsittelijät voivat käsitellä Sinun tietojasi vain meidän ohjeidemme mukaisesti. Lisäksi heidän tulee taata Sinun henkilötietojesi turvallisuus voimassa olevan lainsäädännön ja meidän kanssa solmittujen kirjallisten sopimusten mukaisesti.

Tietoja voi esittää myös toimivaltaisille julkisoikeudellisille tai lainvalvontalaitoksille, esim. poliisi- ja valvontavirastoille, mutta vain niiden vaatiessa ja vain silloin, kun sitä vaaditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan tai laissa säädetyissä tapauksissa ja tavoilla meidän oikeuksiemme, asiakkaiden, työntekijöiden ja resurssien turvallisuuden varmistamiseksi ja vaateiden todistamiseksi, toteuttamiseksi tai suojaamiseksi.

Mikäli käytämme sivuston analysointipalvelua (esim. Google Analytics), jonka tavoitteena on selvittää, miten vierailijat käyttävät sivustolla www.ledzep.ee esitettyä tietoa, voimme jakaa Sinun anonyymeiksi muutettuja tietojasi kolmansille henkilöille, jotka käyttävät näitä tietoja sivuston tai matkapuhelinsovelluksen käytön tutkimiseen, sivuston hallinnoijien sivustosta laadittavien selvitysten tekemiseen ja muiden sivuston käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen.

Tietoturvallisuus

Yritys toimii jatkuvasti asianmukaisten organisatoristen ja teknisten keinojen soveltamisen ja päivityksen parissa varmistaakseen turvallisuuden ja auttaakseen suojaamaan henkilötietoja sattumanvaraiselta tai laittomalta tuhoutumiselta, vaihtamiselta, julkistamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

Toimittamiasi henkilötietoja, mukaan lukien Sinun etu- ja sukunimeäsi, sähköpostiosoitettasi ja muita sähköpostissa olevia tietoja voi käsitellä yritys tai sähköpostin omistaja, tietokeskus tai -varasto ja muu IT-infrastruktuurin palveluntarjoaja, joka on allekirjoittanut sopimuksen yrityksen IT-järjestelmän varmistamisesta, mahdollistaen liiketoiminnan asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden liikekumppanien kanssa ja varmistaen tietojen vaatimusten mukaisen suojan ja niiden säilymisen turvallisuusrikkomusten yhteydessä.

Sinun oikeutesi käyttäjänä omien henkilötietojesi hallinnoinnissa

Asiakkaana Sinulla on koska tahansa oikeus tutustua omiin henkilötietoihisi esittämällä tätä koskeva tiedustelu osoitteeseen info@ledzep.ee. Henkilötietoihin ei saa tutustua, mikäli tällainen oikeus on lainsäädännöllä rajoitettu.

Käyttäjällä on oikeus koska tahansa perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, paitsi siinä tapauksessa, että henkilötietojen käsittely on lain mukaan sallittua ilman suostumustasi. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen perumista suostumuksen perusteella tapahtuneen tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Mikäli katsot, että henkilötietojasi ei käsitellä sopimusehdoissa tai lainsäädännössä säädetyllä tavalla, Sinulla on oikeus vaatia palvelua tarjoavalta yritykseltä henkilötietojesi käsittelyn ja niihin pääsyn mahdollistamisen lopettamista ja kerättyjen tietojen poistamista. Tällaisen vaatimuksen voit esittää palveluntarjoajalle osoitteella info@ledzep.ee tai ottaa tietosuojaviranomaiseen (Andmekaitse inspektsioon) yhteyttä www.aki.ee

Miten meihin saa yhteyttä

Tietosuojakäytäntöön liittyvissä kysymyksissä olet tervetullut ottamaan meihin yhteyttä:

 • info@ledzep.ee

Muut kohdat

Yritys voi uudistaa tätä tietosuojakäytäntöä koska tahansa. Yritys tiedottaa vierailijoille uudistuksista julkaisemalla sivustolla tietosuojakäytännön uuden version yhdessä tehtyjen korjausten päivämäärien kanssa. Vierailijat ymmärtävät, että käyttämällä sivustoa tietosuojakäytännön uudistamisen jälkeen, he hyväksyvät tehdyt muutokset.

Mikäli jokin tietosuojakäytännön kohta on todettu mitättömäksi tai soveltamattomaksi, tämä kohta ei vaikuta tietosuojakäytännön muiden kohtien laillisuuteen ja voimassaoloon.